top of page

Благодійний фонд 

Річний план на 2017 КЕКВ2273

Річний план на 2017 КЕКВ 2271

Зміни до додатку до річного плану на 2017 КЕКВ-2272 001

Додаток до річного плану закупівель 

*Звіт про надходження та використання коштів загального фонду 

*Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги 

1

Ріний план закупівель на 2018 КЕКВ2273 001

Річний план закупівель на 2018 КЕКВ2271 001

Зміни до річного плану КЕКВ 2240

Річний план закупівель на 2018 КЕКВ2271 001

Кошторис на 2018 р.

ЗВІТ
 ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Довідка
 про підтвердження залишків коштів загального та спеціального фондів
державного або місцевих бюджетів на реєстраційних (спеціальних реєстраційних)
рахунках

Довідка
 про підтвердження залишків коштів на інших рахунках клієнтів Державної
казначейської служби України

Реєстр про залишки коштів загального та спеціального фондів державного
(місцевого) бюджету на реєстраційних

Довідка
 про спрямування обсягів власних надходжень, які перевищують відповідні
витрати затверджені законом про Державний бюджет України

БАЛАНС

на 01 січня 2019 

Звіт
 про надходження та використання коштів загального фонду

Звіт
 про рух грошових коштів

Звіт
 про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги

Звіт
 про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами
власних надходжень

Звіт
 про заборгованість за бюджетними коштами

Звіт
 про власний капітал

Кошторис на 2019 рік 

ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

bottom of page