Методична робота

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

                                                               Державний навчальний заклад

«ОДЕСЬКЕ ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ УЧИЛИЩЕ МОРСЬКОГО ТУРИСТИЧНОГО СЕРВІСУ»

                                                   65026, м. Одеса, вул. Пушкінська, 18

                                                                     тел. 725-21-11, 728-32-65 E-mail: VPU26@mail.ru

Звіт директора Державного навчального закладу

 «Одеське вище професійне училище морського туристичного сервісу»

Бурдейного В.А. за 2013-2014 навчальний рік 

 

6. 1 Персональний внесок керівника у підвищення рівня організа­ції навчально-виховного процесу у навчальному закладі:

—  створення умов для варіативності навчання та вжиті заходи щодо упровадження інноваційних педагогічних технологій у нав­чальний процес:

Державний навчальний заклад «Одеське вище професійне училище морського туристичного сервісу» є провідним професійно-технічним навчальним закладом півдня України з підготовки фахівців сфери обслуговування морського туристичного сервісу, ресторанного і готельного господарства, туристичних агентств.

Морська галузь – важливий чинник економічного розвитку приморських країн. Наявність морської галузі і її стабільне функціонування дозволяє державі більш повно реалізувати матеріальні та людські можливості країни, успішно конкурувати на міжнародній арені, сприяти динамічному соціально-економічному розвитку.

Пріоритетним завданням училища являється співпраця з провідними вищими навчальними закладами України, участь в науково-методичному об’єднані  навчальних закладів  України, які здійснюють підготовку фахівців для  роботи на суднах морського флоту.

Зусилля колективу спрямовані на забезпечення якості освітніх послуг, впровадження інноваційних виробничих і педагогічних технологій, формування міцних теоретичних і практичних знань, навичок учнів, творчої ініціативи,  організацію професійних конкурсів, виконання вимог ринку праці при підготовці сучасного спеціаліста.

Основне завдання навчально-виховного процесу в 2013-2014 навчальному році - забезпечення якості підготовки  випускника. 

Станом на 01.01.2013р. училище має сертифікат відповідності системи управління якості  відповідно стандарту ДСТУ ISO 9001: 2008 у відношенні послуг з розробки освітніх програм і здійснення освітньої діяльності відповідно до галузі ліцензування і державної акредитації.

В 2013р. прийнято на навчання 570 учнів, в тому числі 480 учнів  з робітничих професій, 90 молодших спеціалістів:

-  кухар судновий - 30 осіб.

-  кухар судновий, офіціант судновий  - 240  осіб.

-  кухар судновий, бармен судновий -  30 осіб.

-  кухар судновий, кондитер судновий - 30 осіб.

-  офіціант судновий, бортпровідник  судновий - 90 осіб.

-  агент з організації туризму,  офіціант судновий, покоївка - 30 осіб.

-  майстер ресторанного обслуговування - 30 осіб.

-  молодший спеціаліст технології харчування – 90 осіб.

з них 22 учня з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, 7 молодших спеціалістів, продовжують навчання 8 дітей-сиріт молодших спеціалістів.  

В училищі створена система роботи, яка націлена на підвищення якості підготовки кваліфікованих робітників у відповідності з вимогами сучасної освіти, перспективними потребами особистості, формування позитивного образу викладача. Удосконалення освітнього процесу здійснюється шляхом втілення досягнень гуманістичної педагогіки, направленої на формування і  розвиток дослідницької, інноваційної діяльності викладачів і учнів, організацію і проведення  професійних конкурсів, тематичних заходів. 

У грудні 2013 року була проведена комплексна перевірки ДНЗ «Одеське вище професійне училище морського туристичного сервісу», що надає освітні послуги в галузі професійно-технічної освіти, - самоаналіз діяльності освітньої установи  (на виконання рішення Всеукраїнської наради з питань розвитку професійно-технічної освіти).

            У 2013-2014 навчальному році була проведена акредитація спеціальності 5.05170101 «Виробництво харчової продукції», галузь знань «Харчова промисловість та переробка сільськогосподарської продукції», кваліфікація технік-технолог з технології харчування. Підготовлено пакет навчально-плануючої документації, розроблено інтегровані з професіями ТУ навчальні плани, затверджені у встановленому порядку, документи у ДАК для проведення акредитації.

Робоча група ДНЗ ОВПУ МТС приймала участь у розробці державного стандарту ПТО України з професії 5111 Бортпровідник судновий.  

Робоча група розробки стандарту 5111Бортпровідник судновий прийняла участь в перекладі і адаптації в навчальному процесі ІМО тренінг-курсу з професії Бортпровідник судновий, підготовлені матеріали для друку.

Училище має цілодобовий доступ до мережі Інтернет, має власну локальну мережу між кабінетами співробітників училища а також сайт в мережі.

В училищі діють, чотири методичних комісії:

-   випускна циклова комісія;

-   економічних та гуманітарних дисциплін;

-   кухарських  та обслуговуючих професій;

-   іноземних мов;

Працюючи на єдиною методичною проблемою «Розвиток професійної, творчої і громадянсько-активної особистості в навчальній та позакласній діяльності через впровадження інноваційних технологій»,  здійснені  заходи:

-       Моніторинг передового педагогічного досвіду, впровадження в навчальний процес педагогічних інновацій

-       семінари за темою «Педагогічна майстерність педагога» - 6 семінарів.

-       проведення предметних тижнів з усіх професій груп ТУ.

-       педагогічні читання

-       відкриті уроки теоретичного навчання, інструктажі, семінари майстрів в/н з використанням учнівських презентацій і презентацій викладача, інтерактивних методів

-       взаємовідвідування уроків, обговорення

-       проведення позакласних навчальних та виховних заходів

-    поповнено медіатеки та бази даних у кабінетах, в бібліотеці: відеофільми, мультимедіа проекти (презентації), електронні посібники, доповнено комплекти тестів, бази технологічних карток, ДСТУ та інших нормативних документів.

Проведено загально-училищні заходи:

Робота школи передового педагогічного досвіду. Керівник школи передового педагогічного досвіду – Городечна  Людмила Григорівна, заступник директора з навчально-виробничої роботи.  Напрям роботи школи передового досвіду «Участь в роботі Асоціації кулінарів України (очолює КНТЕУ), адаптація в навчально-виробничому процесі напрацювань членів Асоціації, участь в міжнародних і всеукраїнських заходах».

Об’єднує викладачів, майстрів виробничого навчання з високою творчою активністю та результатами практичної діяльності. На засіданнях майстрів виробничого навчання, викладачів, методичних семінарах   проводяться  доповіді, презентація матеріалів.

Тематика повідомлень на методичних семінарах викладачів, майстрів виробничого навчання

Доповідач

Тема повідомлення

Городечна  Людмила Григорівна

Марущак Людмила Іванівна

·    Підготовка  учнів до участі в конкурсах професійної майстерності  на обласному, всеукраїнському, міжнародному рівні

·    Використання «Молекулярної технології» приготування страв

·      Робота з продуктами функціонального призначення.

Проведено майстер-клас Городечною Людмилою Григорівною у два тури,  теоретичний і практичний тур,  за темою «Молекулярна кухня. Технологія приготування страв. Приготування страв функціонально призначення».

Андрєєва Ольга Вікторівна

·      Товарознавча характеристика продуктів функціонального призначення

Паралельно викладачем товарознавства Андрєєвою О.В. проведено теоретичний семінар для викладачів і майстрів виробничого навчання за темою «Товарознавство харчових продуктів функціонального призначення».

Добруха Марина Миколаївна

· Інноваційні технології  сервісного обслуговування на круїзних суднах, в ЗРГ.

·  Електронне меню  в торговому залі ресторану його різновиди;  прийом і оформлення замовлення

Садовська  Олена Дмитрівна

·      Використання новітніх видів сировини в кондитерському виробництві  

Всі викладачі, що працюють в групах ВПУ

·      Стажування в Національній академії харчових технологій м. Одеси: отримання завдання, робота над заданою темою, захист на кафедрі.

 

У 2014-2015 н. р. планується робота над темою «Формування інформаційно-педагогічного банку досягнень науки і новітніх виробничих технологій»:     

·        моніторинг,  аналіз інформаційного середовища,

·        опрацювання даних інформаційних джерел,

·        ознайомлення з передовим виробничим досвідом,

·        практичні заняття з розробки матеріалів,

·        апробація матеріалів, вибір оптимальних методів форм  і методів роботи,

·        розробки рекомендацій, дидактичних матеріалів.

Проведено педагогічні читання:

Прізвище, ім’я, по-батькові

Проведені в канікулярний період – початок 2014р.,  з 20 червня 2014р.

Андрєєва О.В.

Стратегія навчання

 

Професійна компетентність сучасного педагога

 

Чи вмієте ви планувати свій час?

Маркіна І. Ю.

Базові уміння педагогів

Алябьєва Л. Г.

Профілактика синдрому професійного вигорання

Коваленко Т. П.

Педагогічні технології

Михайленко Г. В.

Педагогічне спілкування

Малихіна А. Г.

Портфоліо викладача

Кантур О. В.

Навчання лексичного матеріалу. Формування лексичної компетенції

Ващенко Т. О.

Якісний сервіс через особистісний розвиток

Викладачі впроваджують інноваційні педагогічні технології в навчальний процес:

 

№ з/п

Назва інноваційної педагогічної технології

ПІБ педпрацівника, який використовує вказану технологію

 

Методична комісія  кухарських та обслуговуючих професій

1

Технологія особистісно-орієнтованого навчання

Городечна Л.Г.,  Тер-Григорян Л.Л. , Добруха М.М.,

Наливайко Л.С., Болдескул В.Д., Садовська О.Д.

Гашевська О.К., Степурко Г.П., Петренко В.І., Демченко Г.К. Березова Т.Б., Довженко О.А.

2

Інтерактивні технології

 

Городечна Л.Г., Андрєєва О.В., Добруха М.М., Тер-Григорян Л.Л.,  Наливайко Л.С.,  Болдескул В.Д., Болдескул О.В.,

Садовська О.Д., Гашевська О.К., Степурко Г.П., Петренко В.І., Демченко Г.К.,  Березова Т.Б., Довженко О.А., Андрієнко А.М., Марущак Л.І.

4

Інформаційні технології навчання

 

Тер-Григорян Л.Л. , Добруха М.М., Наливайко Л.С. , Болдескул В.Д. ., Болдескул О.В., Садовська О.Д.,

Гашевська О.К., Степурко Г.П., Петренко В.І., Демченко Г.К.,  Березова Т.Б., Довженко О.А., Андрієнко А.М., Марущак Л.І., Андрєєва О.В.

 

Методична комісія іноземних мов

1

 

 

 

Використання інформаційних технологій та комп’ютерних і мережених інформаційних систем (Створення тематичних презентацій, демонстрація на ММК)

Кантур О.В., Москвіна Л.П., Дуде Т.М., Гроза Л.М.,

Гончар Л.В., Нейчєва О.О.,

 

2

 

Використання рольових та ділових ігор на уроках іноземної мови.

Кантур О.В., Москвіна Л.П., Дуде Т.М., Гроза Л.М.,  

Гончар Л.В., Нейчєва О.О.

3

Технологія програмованого навчання: модульне навчання.

Кантур О.В., Москвіна Л.П.

 

Методична комісія економічних та гуманітарних дисциплін

1

Уніфікація управлінської документації.  Нормативно – правові документи туристичної діяльність

Малихіна А.Г.

2

Використання комп’ютерного комплексу,

використання учнями ноутбуків

Ващенко Т.О,  Малихіна А.Г.

 

3

Активні методи навчання. Використання комп’ютерного класу. Використання учнями ноутбуків

Алябьєва Л.Г.

4

Розробка проблемного і частково пошукового методів при виконанні лабораторних завдань

Коваленко Т.П.

    

Проведено відкриті уроки та позакласні заходи:

·        11.12.2013 р., відкритий урок з предмета «Географія туризму», тема «Країни малютки»- викладач Кантур О.В.;

·        29.01.2014р., бінарний урок, тема «Екскурсійна діяльність», викладач Кантур О.В. майстер виробничого навчання Ляпіна Т.І. 

·        12.12.2013р., відкритий позакласний захід з предмета «Товарознавство продовольчих товарів», тема «Історія російської чайної церемонії. Індетифікація і експертиза чаю» – викладач Андрєєва О.В., майстер в/н Михайленко Г.В.;

·        16.12.2013р., бінарний урок з предмета «Організація обслуговування в ресторанах», тема «Загальні правила обслуговування» – викладач Добруха М.М.;

·        17.12.2013р.відкритий позакласний захід «Китайська церемонія чаювання» майстер в/н Онищенко Т.В., викладач Добруха М.М.;

·        20.12.2013р. відкритий позакласний захід з предмета «Технологія приготування напоїв», тема «Історія виникнення коктейлів» – викладач Тер-Григорян Л.Л., майстер  в/ н Михайленко Г.В.;

·        14.04.2014р., - відкритий урок з дисципліни «Біохімія», тема «Біохімія крові» - викладач Городечна Л.Г.

·        21.02.2014р. – відкритий лабораторно-практичний урок за темою «Приготування дріжджового тіста та виробів з нього» - викладач Петренко В.І., майстер в/н Непомнящая Н.М.

·        Відкритий урок на тему «Овочі. Технологія приготування та подача страв з овочів». Викладач німецької мови Гроза Л.М.

·        Відкритий бінарний урок з предмета «Технічне креслення», «Організація виробництва» за темою «Проектування  виробничих приміщень ЗРГ»  - викладачі Коваленко Т.П., Демченко Г.К

Відкриті інструктажі виробничого навчання

·        Воронова О.М. відкритий інструктаж «Приготування супів з бобових та макаронних виробів».

·        Кокотович Д.М. відкритий інструктаж «Приготування супів з бобових».

·        Костецька О.М. відкритий інструктаж «Види банкетів. Попереднє сервірування».

·        Криворучко П.П. відкритий інструктаж «Приготування бульйонів».

·        Михайленко Г.В. відкритий інструктаж «Фломбірування страв».

·        Оніщенко Т.В. відкритий інструктаж «Підготовка торгового залу до обслуговування».

·        Орлик І.О відкритий інструктаж  «Технологія приготування  дріжджового опарного тіста. Свято Пасха».

·        Осадча Т.Б. відкритий інструктаж «Приготування страв в банкетному виконанні. Приготування страви «Порося фаршироване».

·        Сайфуліна Д.М. відкритий інструктаж «Приготування борщів».

·        Тульба Л.П. відкритий інструктаж «Приготування страв з круп, бобових, макаронних виробів».

·        Маркіна І.Ю. відкритий інструктаж «Правила зустрічі відвідувачів. Подача меню та прейскуранту».

·        Семінарські заняття майстрів в/н по приготування страв в банкетному виконання, сервісному обслуговуванню.

Загально-училищні заходи, конкурси методичної комісії кухарських та обслуговуючих професій

·        Місячник з професії кухар, офіціант в рамках якого проведені: брейн-ринг з кулінарії, конкурси кросвордів, санбюлетнів, представлення презентацій учнів.

·        Всесвітній День кулінара.  Презентації, стінні газети всіх груп.

·        Конкурсу-огляд в групі  професії «Агент з організації туризму» з предмета  Організація туризму.

·        Конкурс груп першого курсу (кухар судновий, офіціант судновий) «Складання композицій з простих форм нарізки овочів, складання композицій»;

·           19.12.2013р.  конкурс професійної майстерності серед груп І року навчання з професії офіціант судновий;

·           23.12.2013р. конкурс серед учнів ІІ року навчання з професії кондитер судновий, викладач Садовська О.Д., майстер в/н Орлік І.О.;

·           23.12.2013р. брейн-ринг серед груп ІІ року навчання з професії бортпровідник судновий – викладач Болдескул О.В.;

·           24.12.2013р.конкурс професійної майстерності серед груп ІІ року навчання з професії бортпровідник судновий;

·        25.12.2013р. конкурс професійної майстерності серед груп ІІ року навчання з професії офіціант судновий

·        Конкурс тематичних столів «Моя уява професії офіціант» серед учнів першого курсу навчання з професії офіціант судновий, бортпровідник судновий;

·        Конкурс тематичних столів серед учнів першого курсу навчання за темою «Різдво Христове», «Свято Пасха», «70 років з дня визволення м. Одеси».

·        Презентація страв в банкетному виконанні студентами груп ВПУ під час обслуговування урочистих заходів.

·        Місячник з охорони праці, виробничої санітарії, пожежної безпеки, безпеки  життєдіяльності: кросворди, презентації, газети, брейн-ринги. 

Методична комісія іноземних мов

З метою визначення рівня підготовки учнів І, ІІ, ІІІ року навчання  провела тиждень іноземних мов з 23.12.2013р. по 27.12.2013р, в якому приймали участь 16 учбових груп.

Були проведені наступні конкурси:

·       конкурс стінгазет за темою «The gifts of the future year!» («Подарунки майбутнього року»);

·       конкурс усних докладів «I write a letter to Santa» («Я пишу письмо Санті»);

·       конкурс учнівських мультимедійних презентацій «Is it easy to be a water/ cook/ barman/ tourism agent/ steward?» («Чи легко бути офіціантом/барменом/агентом по туризму/покоївкою?»);

·       письмове тестування на знання професійної лексики;

·       конкурс учнівських мультимедійних презентацій «The perfect dish/drink for Christmas Eve» («Найкраще блюдо/напої для Різдвяної вечері»): покрокове приготування святкових страв та напоїв;

·       конкурс учнівських мультимедійних презентацій«Interesting facts about celebrations of the Christmas and New Year in different countries» («Цікаві факти про святкування Різдва та Нового року у різних країнах»).

Методична комісія економічних та гуманітарних дисциплін

Для розвитку професійної і творчої активності студентів через впровадження активних методів навчання, інноваційних технологій проводились заходи:

Малихіна А.Г. з дисципліни «Українська мова за професійним спрямуванням» проведено види робіт:

·      Заняття практикум «Мовлений етикет у професійному спілкуванні»

·      Захист презентацій по темі: «Культура мовлення»;

·      «Підготовка до публічних виступів» - укладання збірки термінів сфери обслуговування, фінансової та господарської діяльності; документів щодо особового складу.

·      Жовтень, грудень 2013р. проведено тижні  правових знань з предмету «Основи правових знань», присвячені Дню юриста, Дню захисту прав людини: Круглий стіл на теми: «Незалежна Україна», «Права та обов’язки громадян», «Правова відповідальність неповнолітніх»; Виставка фотографій, публікацій газетних сторінок на правову тематику.

З предмету «Діловодство у сфері туризму» - захист рефератів і презентацій, практична робота з учнями з укладання ділових паперів в туристичній сфері.

Викладач створив авторські презентації: «Конституція України та її юридичні властивості»; «Зовнішня діяльність України», «Судова система України», «Терміни у професійному спілкуванні», «Співбесіда при влаштуванні на роботу» по професії кухар.

Ващенко Т.О. – захист презентацій по предметам «Психологія та етика ділових відносин», «Культурологія».

 Аляб’єва Л.Г. провела в грудні 2013р.тиждень економічних дисциплін по предмету «Основи галузевої економіки і підприємництва» - серед учнів І року навчання

·   конкурс стінних газет по темі: «Економіка і підприємництво»

·      конкурс презентацій учнів по темі « Створення власної справи».

Коваленко Т.П. провела цикл  практичних робіт з учнями І курсу з укладання офісної документації в туристичній сфері,  з студентами ІІІ курсу з укладання документів обігу продуктів, заняття практикум з програми «Створення публікацій».

Оформлено 46 методичних розробок та інших методичних матеріалів.

Методичні розробки працівників (за результатами відкритих, позакласних заходів, роботи виконанні під час проходження курсів підвищення кваліфікації), складені у 2013/2014 н.р.

з/п

Прізвище, ініціали

Посада, яку займає

Тема методичної розробки

 

Методична комісія кухарських та обслуговуючих професій

1.       

Городечна Л.Г.

викладач

Шляхи підвищення ефективності уроку професійно-теоретичної підготовки.

2.       

 

 

Біохімія крові

3.       

Наливайко Л.С. Садовська О.Д.

Гашевська О.К.

викладачі

Організація і проведення місячника  з охорони праці, виробничої санітарії, безпеки життєдіяльності.

4.       

Петренко В.І.

викладач

Фарширування тушки птиці, дичини.

 Дріжджове тісто. Приготування хліба та інших виробів з дріжджового тіста

5.       

Добруха М.М.

Голова МК

викладач

Мерчандайзинг в ресторанному господарстві

6.       

 

 

Види сервісу в закладах ресторанного господарства

7.       

Андрєєва О.В.

викладач

Історія російської чайної церемонії. Ідентифікація і експертиза чаю.

8.       

 

 

Методичне керівництво дослідно-експериментальною   діяльністю

9.       

Довженко О.А.

викладач

Таємниця білка – це таємниця життя

10.   

Тер-Григор'ян Л.Л.,  

Стоянова О.О.

викладач

 

Історія коктейлю та професії бармен

11.   

Болдескул О.В.

викладач

Проведення теоретичного і практичного туру конкурсу з професії 511Бортпровідник судновий

12.   

Майстри виробничого навчання

13.   

Марущак Л.І.

майстер в/н

Відкритий урок виробничого навчання: планування, організація, аналіз. Урок в/н приготування страв і гарнірів з круп і макаронних виробів

14.   

 

 

Ігрові технології навчання

15.   

Орлик І.О.

майстер в/н

Технологія приготування дріжджового опарного тіста. Свято Пасха

16.   

Ляпіна Т.І.

майстер в/н

Сучасний урок виробничого навчання в ПТНЗ.

17.   

 

 

Розробка екскурсії.

18.   

Воронова О.М

майстер в/н

Первинна обробка овочів та грибів

19.   

Кокотович Д.М.

майстер в/н

Приготування супів з бобових

20.   

Костецька О.М

майстер в/н

Види банкетів. Попереднє сервірування

21.   

Криворучко П.П

майстер в/н

Методи професійно-практичної підготовки. Приготування страв з яєць та сиру.

22.   

Сайфульна Є.П.

майстер в/н

Приготування борщів

23.   

Михайленко Г.В.

майстер в/н

Фламбування страв

24.   

Оніщенко Т.В.

майстер в/н

Підготовка торгового залу до обслуговування

25.   

Осадча Т.Б

майстер в/н

Приготування страв в банкетному виконанні. Приготування страви «Порося фаршироване».

26.   

Тульба Л.П.

майстер в/н

Приготування страв з круп, бобових, макаронних виробів

27.   

Маркіна І.Ю.

 

майстер в/н

Правила зустрічі відвідувачів. Подача меню та прейскуранту

28.   

Методична комісія економічних та гуманітарних дисциплін

29.   

Ващенко Т.О

викладач

Культура стародавнього Риму

30.   

Малихіна А.Г.

викладач

Етика ділових відносин в професійному спілкуванні

31.   

Аляб’єва Л.Г.

Голова МК

викладач

Аналіз товарообороту підприємства ресторанного господарства.

32.   

 

 

Методична діяльність викладача професійно-теоретичної підготовки

33.   

 

 

Організаційно-методичні засади професійного навчання у ПТНЗ

34.   

 

 

Проведення загально училищного конкурсу серед учнів груп ТУ за темою «Організація власної справи»

35.   

Коваленко Т.П.

викладач

Проектування  виробничих приміщень

36.   

 

 

Обчислення туристичного пакету, лабораторно-практичне заняття

37.   

Найко М.Ф.

Викладач фізичного виховання

Фізичне виховання школярів у навчально-виховному процесі

38.   

Карпенко Т.В.

Викладач фізичного виховання

Суглобова гімнастика та її вплив на організм людини

39.   

Ляпіна В.С

Керівник фізичного виховання

Методичні рекомендації по використанню різних варіантів колового тренування на заняттях з фізичного виховання

40.   

Методична комісія іноземних мов

41.   

Кантур  О.В.

Голова МК

викладач

Світові малюки – карликові країни

(кратка характеристика основних регіонів англійською мовою.

42.   

 

 

Формування компетенції в говорінні. Навчання говоріння

43.   

Гроза Л.М.

викладач

Проект як одна з форм інтерактивних технологій навчання

44.   

 

 

Використання мультимедійного середовища як чинник мотивації учнів на уроках іноземної мови

45.   

 

 

Шляхи підвищення ефективності уроку німецької мови

46.   

 

 

Урок – основна форма навчання

47.   

 

 

Ігри на уроках німецької мови

48.   

 

 

Овочі. Нарізка овочів. Технологія приготування страв, асортимент та правила подачі

49.   

 

 

Риба, промислові родини. Технологія приготування страв, асортимент та правила подачі

Обслуговування урочистих заходів на обласному рівні ( приготування банкетних страв, сервісне обслуговування заходу)

·        Обслуговування  урочистостей міжнародних змагань з плавання серед інвалідів.

·        Святкування  2 вересня 2013р  «Дня міста» - обслуговування більше 2000 гостей.;

·        03.09. 2013р. Святкування урочистостей 20-тиріччя побратимських відносин з містами Німеччини, приготування страв, виставка-продаж страв  4-х кухонь; німецької, грецької, єгипетської, китайської.

·        Обслуговування урочистих заходів ООО ТД «Копійка»  - 800 осіб.

·        13.09.2013р. обслуговування спортивного заходу «Спортивна слава Одещини» ;

·        Щорічне обслуговування заходів Федерації спорту інвалідів Одещини – більше 2000 осіб протягом 7 днів.

·        Щорічне обслуговування урочистостей змагань «Кубок Одеси по спортивним танцям».

·        Обслуговування виставки-ярмарки урочистостей Одеського міського  союзу ветеранів Афганістану.

·        Обслуговування  Новорічних свят, Різдва Христова,  свята Перемоги у ВВВ . 

·        15.02.2014р.  обслуговування заходів святкування громадського об’єднання афганців  присвячене виводу військ із Афганістану –  понад 2000 осіб.

·        Обслуговування заходів  благодійного дитячого фонду «Парус надії» під патронатом Губернатора м. Одеси.

·        Обслуговування в рамках співпраці з Департаментом міжнародних зв’язків Одеської Міської Ради

       - 03.03. 2014р. обслуговування в Генеральному консульстві Болгарії свята «День звільнення Болгарії»

       - обслуговування «Дня Європи» в м. Одеса.  

·        Березень 2014р обслуговування урочистостей в Домі Ангелів Одеського дитячого реабілітаційного центру.

·        05.04 обслуговування урочистостей святкування 90-то річчя 4-ої музичної школи м. Одеси.

·        10.04. 2014р. обслуговування урочистостей 70-тиріччя визволення м. Одеси від фашистських загарбників. 

·        04.04. 2014р. обслуговування урочистосте1 20-тиріччя тріо бандуристок «Мальви» - понад 200 осіб.

 

 

 

Училище приймало участь у 2013/2014 н.р. у обласних, всеукраїнських заходах:

№ з/п

Назва заходу, в якому приймали участь

Дата і місце проведення заходу

Прізвище, ініціали  - учасника  (учасників у команді)

Викладач чи майстер виробничого навчання, що підготував учасника (ів) або приймав участь у заході

Зайняте місце (нагороджені грамотами, дипломами за участь)

1

Всеукраїнський конкурс професійної майстерності з професії кухар четвертого розряду

 

 

 

 

2

ІІ етап обласний конкурс

18.04. 2014р.

Агакі Олександр Павлович

 

Городечна Л. Г

Костецька О. М.  

І місце

3

ІІІ етап всеукраїнський конкурс

27.05-30.05

2014р.

Агакі Олександр Павлович

 

Городечна Л. Г

Костецька О. М.  

VII місце

4

Чемпіонат з барбекю на базі Одеської національної академії харчових технологій

Жовтень 2013р

Команда училища

3 учні

Городечна Людмила Григорівна

Криворучко Петро Петрович

 

Загальнокомандне ІІмісце, срібний кубок;  

 

 

 

 

Лисиця Михайло

 

І місце, золота медаль в номінації «М’ясні страви»

 

 

 

Караманов Еміль,

Іван Просенюк

 

- ІІ місце, срібна медаль в номінації «Страви з риби»

5

Брейн-ринг «Мистецтво кулінарії» на базі Одеської національної академії харчових технологій серед 7 команд Одеської області.

Квітень 2014р

Команда з 6 учнів  І року навчання з професії Кухар судновий

Городечна Людмила

Викладачі спец предметів

Майстри виробничого навчання

І місце

Протягом року учні ДНЗ ОВПУ МТС прийняли участь у ХХІІ Спартакіада серед учнів професійно-технічних навчальних закладів Одеської області та м. Іллічівська, учні зайняли призові місця:

Шашки: юнаки нагороджені дипломами за 2-місце

дівчата нагороджені дипломами за 1-місце

Шахи юнаки нагороджені дипломами за 2-місце

Настільний теніс дівчата нагороджені дипломами за 2-місце

юнаки нагороджені дипломами за 1-місце

Волейбол дівчата та юнаки нагороджені дипломами за 1-місце

Баскетбол дівчата та юнаки нагороджені дипломами за 1-місце

Футбол юнаки нагороджені дипломами за 2-місце

Легка атлетика дівчата та юнаки нагороджені дипломами за 3-місце

—  організація різних форм позаурочної навчально-виховної ро­боти:

При  плануванні виховної роботи спираючись на  певні вимоги, що забезпечують якість планування:

•   відповідність змісту плану положенням основних нормативних документів, що визначають змістовне наповнення сучасної системи виховання в установах, що забезпечують здобування професійно-технічної і середньої спеціальної освіти;

•   закону  України «Про професійно-технічну освіту» ;

Відповідно до цих документів, виховна робота з учнями організовується по наступних напрямах:

  • ідеологічна робота;

  • становлення світоглядних основ особи;

  • соціально-педагогічна і психологічна підтримка учнів в особовому, професійному і соціальному розвитку;

  • становлення  особи  на основі освоєння базових елементів національної культури і загальнолюдських цінностей;

  • розвиток  конкурентоспроможності   майбутнього  фахівця і сприяння йому в досягненні професійної зрілості;

  • формування  колективізму  і  навиків  міжособового спілкування;

  •  підвищення  соціальної, психологічної, педагогічної культури педагогічних працівників,  батьків,  що вчаться  і  гуманізація їх взаємин;

  • розвиток  творчого  потенціалу  учасників  освітнього процесу;

  • педагогічна  профілактика  неадекватної поведінки учнів. 

Виховна робота в ДНЗ ОВПУ МТС здійснювалась  згідно із затвердженими календарним планом на навчальний рік  та помісячних планів виховної роботи, завдання яких спрямовувались на виховання загальнльнолюдських цінностей :

-       Демократизація навчально-виховної роботи.

-       створення дієвого учнівського  самоврядування;

-       привиття любові до вибраної професії;

-       відродження національного менталітету, національної свідомості, патріотизму, вивчення української символіки і виховання поваги до неї;

-       утвердження в свідомості учнів і співробітників пріоритету загальнолюдських цінностей: гуманності, милосердя, поваги до особистості;

-       здійснення комплексу заходів по профілактиці правопорушень.

  Протягом навчального року згідно плану виховної та культмасової роботи в ДНЗ ОВПУ МТС проводились заплановані заходи з профілактики правопорушень, алкоголізму, наркоманії та ВІЛ \ СНІДу серед учнівської молоді із залученням спеціалістів органів юстиції, кримінальної міліції , наркологічного центру:

·         протягом жовтня 2013 року – провели фронтальний наркологічний огляд учнів І року навчання із залученням працівників наркологічного диспансеру;

·          протягом жовтня 2013 року були проведені рейди перевірки житлово-побутових умов проживання учнів, які потребують додаткової уваги у складі учасників учнівського самоврядування, майстрів виробничого навчання . 

·         14.10.- 21.10.2013, 09.12. – 16.12.2013, 14.04. 21.04.2014 – провели «Тиждень правових знань» в кожній учбовій групі проводились лекції - диспути на правову тематику за участю спеціалістів правової сфери (органів юстиції ) з метою профілактики правопорушень серед учнівської молоді;

·          проводились  засідання  Ради профілактики на яких були розглянуті питання порушення Статуту училища. До учні, порушення яких розглядались під час засідань, були застосовані профілактично-виховні заходи, які призвели до змін у поведінці учнів, та їх ставленню до навчально-виховного процесу. 

·         протягом поточного року у навчальних групах проводились виховні години та профілактичні бесіди спрямовані на удосконалення профілактичної роботи та збереження здоров'я та життя українських громадян за темами:

·         «Правовий статус козаків»;

·         « Вплив шкідливих звичок на здоров’я молоді»;

·         « Алкоголізм жахлива зброя проти людства»;

·          « Наркотик твій ворог»;

·          Інтелектуальна гра наркотикам – ні!»;

·         «ВІЛ\ СНІД – хвороба суспільства »;

·         « Рівень поширення тютюнопаління, вживання наркотиків та алкоголю серед учнівської молоді»;

·         «Збережи життя».

·          протягом листопада – проводились інформаційні години, виставка стінних газет тематика яких присвячена Всесвітньому дню боротьби з палінням;

·         01.11.2013.- провели загально училищні батьківські збори із залученням спеціалістів кримінальної міліції та наркологічного диспансеру, які виступили з лекціями тематика яких містить   профілактичну інформацію з питань правопорушень, алкоголізму, наркоманії та ВІЛ\СНІДу серед учнівської молоді;

·         протягом  поточного року у навчальних групах проводились виховні години та профілактичні бесіди спрямовані на удосконалення профілактичної роботи за темами:

·         « Мораль її ознаки»;

·         « Рівність можливостей чоловіків та жінок в суспільстві»;

·         « Торгівля людьми у сучасному світі нове лихо!»;

·         «Про недопущення втягнення неповнолітніх у незаконні акції протестів»;

·         Лекція ,інтелектуальна подорож – гра «Чи знаєш ти України.» до Дня Соборності України;

·         « Права та обов’язки в Загальні декларації прав людини»;

·         «Адміністративна та кримінальна відповідальність неповнолітніх»;

·         протягом березня демонстрація документальних відеоматеріалів просвітницького характеру, які розкривають жахливе становище розповсюдження шкідливих звичок серед молоді;

·         проведення зустрічей з представниками кримінальної міліції згідно затвердженого плану заходів з кримінальною міліцією Приморського районна м. Одеса

з якою наш заклад веде співпрацю з профілактики правопорушень серед контингенту учнів.

Училище постійно співпрацює з Приморською районною службою в справах неповнолітніх, кримінальною міліцією згідно спільних заходів розроблених і затверджених. Працівники цих служб виступали з бесідами по правоохоронній тематиці в навчальних групах, на батьківських зборах, приймали участь в роботі ради профілактики училища. Наявність різноманітних форм роботи з профілактики правопорушень дозволяє адміністрації училища своєчасно реагувати на можливі порушення   з боку учнів ДНЗ. Кожен з цих заходів мав на меті  уникнення правопорушень серед  учнів ДНЗ, підвищення їх правових знань. Протягом  2013 – 2014 навчального  року  правопорушення з боку учнів ДНЗ  ОВПУ МТС  не фіксувались.

До виховної роботи залучається батьківська громадськість, проводяться загально-училищні батьківські збори, обирається батьківський комітет, який приймає участь в навчально-виховному процесі.

 Батьківський комітет училища працює згідно розробленого перспективного плану на навчальний рік. В плані є окремий розділ «Профілактична робота батьківського комітету», де передбачені спільні рейди учнівського і батьківського комітету в місця проживання учнів, які потребують додаткового профілактичного нагляду, участь батьківського комітету в роботі дисциплінарної комісії ради старшин, в засіданнях ради профілактики училища, виступи в навчальних групах батьків фахівців правоохоронних органів, тощо.

На початку навчального року  формуються і систематично працюють 11 гуртків з позаурочної зайнятості учнів: три з них гуртки художньої самодіяльності: вокально-хоровий /керівник  Гуцова Л.В./,  ансамбль барабанщиць / Косяченко М.Є./,  шість спортивні секції по баскетболу / Найко М.Ф./, волейболу / Трофіменко Ю.Г../, шахам і шашкам / Ємельянов В.М./, настільний теніс /Грєбнєв О.О./, легка атлетика / Корпенко Т.В. , футболу / Трофименко І.Г./; три професійно-технічного спрямування: кондитерське мистецтво «Біла акація», «Білі вітрила» /  Соколова А.І, Попова Л.М/, «Флористика»  /Петренко В.І./.

Щорічно проводиться «Місячник фізичної культури і здоров’я»: спортивне свято 1 вересня, змагання з шашок, шахів серед юнаків та дівчат, змагання з 6-ти  видів спорту: легкоатлетичний крос, футбол, волейбол, баскетбол, настільний теніс, тестування з багатоборства, відкриті уроки викладачів фізичної культури і здоров’я. При проведенні місячника викладачі формують команди учасників з усіх видів спорту.

№ з/п

Назва заходу в якому приймали участь

Дата проведення заходу

Прізвище, ініціали  - учасника  (учасників у команді)

Викладач чи майстер виробничого навчання, що підготував учасника (ів)

Зайняте місце (нагороджені грамотами, дипломами за участь)

 

ХХІІ Спартакіада серед учнів професійно-технічних навчальних закладів.

 

11.10.13-15.05.14р.

 

Ляпіна В.С.

Емельянов В.М,

Найко М.Ф.

Гребнев О.О.

Карпенко Т.В.

Трофіменко Ю.Г.

Трофіменко І.Г.

 

1.

Шашки (дівчата)

 

11.10.13р.

Савіна Л.(гр№38)

Дьячук Д.(№26)

Гаврилюк А.(№45)

 

Ляпіна В.С

Емельянов В.М

Нагороджені дипломами за 1 -місце

2.

Шашки  (юнаки)

14-15.11.13р.

Ткаченко О.

Болокан І.(№30)

Паламарчук І.(№18)

Ляпіна В.С

Емельянов В.М

Нагороджені дипломами за 2-місце

3.

 

Шахи (юнаки)

 

27-29.11.13р.

 

Карабаджак О.(№9) Григоренко О.(№43)

Гузенко О.(№18)

Ляпіна В.С

Емельянов В.М.

 

Нагороджени дипломами за 2 -місце

4.

 

 

 

Настільний теніс (дівчата.)

 

16-17.12.13

 

Савіна Л.(гр№38)

Костюк М.(№15)

Вдовіченко А.

Черноморченко О

Ляпіна В.С

Гребєв О.О.

Нагороджени дипломами за 2 -місце

 

5.

 

 

Настільний теніс

(юнаки)

18-20.12.13

Калашніков В.(№16)

Паламарчук І.(№18)

Паскар І. (№17)

Ляпіна В.С

Гребєв О.О.

Нагороджені дипломами за 1 -місце

6.

 

 

 

 

Волейбол

(дівчата)

 

 

 

24-25.03. 14 р

 

Крушельницька Д(№40)

Беспалько Ю.(№12)

Жерш О.(№35)

Хомякова В.(№12)

Янєва Д.(№44)

Костюк М.(№15)

Забладська О.

Зарубіна В.

Трофименко Ю.Г.

Ляпіна В.С

 

Нагороджені дипломами за 1 -місце

 

7.

Волейбол

(юнаки)

 

 

26-28.03.14 р

 

Фатєєв В. №12

Тахтаров Ю.№36

Марченко О.№11

Тодосієнко В.№16

Паламарчук І.№18

Трибой М.№11

Самокіш О.

Луба В.

Красілов В.

Трофименко Ю.Г.

Ляпіна В.С

 

Нагороджені дипломами за 1 -місце

 

8.

Баскетбол

(дівчата)

 

 

 

 

 

07-08.04.14

Янєва Д.№44

Крушельницька Д.№40

Коваль А.№44

Топілко С.№36

Жерш О.№35

Латі Ю.

Брозінска О.№45

Ніколенко Л.№34

Костоска О.№41

Окинска М.№34

Вдовіченко А.№38

Найко М.Ф.

Ляпіна В.С

 

Нагороджені дипломами за 1 -місце

 

9.

Баскетбол

(юнаки)

 

09-11.04. 14

 

Линник І.№34

Ярош М.№34

Перч К.№19

Бурмиляк С.№33

Ситник В.№11

Перов Е.№32

Назаренко В.№8

Батезат В.№37

Гуцан М.№43

Закревский М.№43

Тахтаров Ю№36

Тодосієнко В.№16

Найко М.Ф.

Ляпіна В.С

 

Нагороджені дипломами за 1 -місце

 

10.

Фут зал

(юнаки)

16-18.04.14

 

Баранов С.№33

Скакун А.№43

Пиженко О.№32

Нагорний О.№43

Філімонов В.(32)

Сенник С.(33)

Івасютін А.(30)

Мірчевський О.(45)

Савєльєв В №43

Воробйов В.№17

Трофименко І.Г.

Ляпіна В.С

 

Нагороджени дипломами за 2 -місце

 

11.

Легка атлетика

(юнаки , дівчата)

14.05.14

Яковенко В.№41

Ладужена О.№12

Прошкина А.№45

Кравченко Х.№20

Сивоконь Д.№43

Шугайло А.№11

Долгий А.№36

Лактіонов В.№25

Кілор О.№25

Журжи Є.№17

Воробйов В.№17

Хатунцев Р.№33

Тодосієнко В.№16

Карпенко Т.В.

Ляпіна В.С

Нагороджени дипломами за 3 -місце

 

 

Протягом року в заходи художньої самодіяльності було залучено 610 учнів (69 %)  і в спортивну роботу 690 учнів, тобто 70%  від всього контингенту. Весь навчальний  рік організовувались і проводились екскурсії в музеї і театральні зали міста. Спільно з структурами учнівського самоврядування здійснювалась програма організованих форм відпочинку (розважальні і професійні конкурси, вечори відпочинку, вікторини, урочисті заходи тощо).

Колектив художньої самодіяльності є постійним учасником заходів міського та обласного значення. Протягом 10 років ОВПУ МТС є лідером  у спортивних заходах міста. У 2013 році вокально-хоровий ансамбль « Мелодія » підтвердив звання « народний».

Важливішою ланкою виховного процесу в ОВПУ МТС є організація роботи, учнівської громади з метою розвитку лідерських якостей в кожному учні .

Рада учнівського самоврядування в ОВПУ МТС  (далі - Рада) - це громадське, самодіяльне, добровільне об'єднання учнів, які прагнуть творчої діяльності.  Рада є незалежною організацією учнівської  молоді.

При формуванні головного органу системи за основу було взято сучасне поняття самоуправління як право під свою відповідальність вирішувати частину питань шкільного життя. Процес створення почався також з правового забезпечення. Були опрацьовані нормативні правові акти, що регламентують діяльність органів самоврядування: Конституція України, Європейська хартія про місцеве самоврядування, Закон України «Про громадські організації». На підставі зазначених документів було окреслено коло питань, які будуть вирішувати учнівське самоврядування і розроблено проект « Положення про учнівське самоврядування закладу»., « Про Главу учнівського самоврядування».

Велика увага приділяється профорієнтаційній роботі в ОВПУ МТС

Розроблена система заходів  спрямованих на якісний  відбір абітурієнтів з числа випускників загальноосвітніх шкіл міста: проведення «Днів відкритих дверей» на яких присутні випускники шкіл Одеси, які мають змогу ознайомитись із специфікою закладу за допомогою проведення презентацій професій за якими йде підготовка в училищі, створена та активно працює агітаційна бригада з учнів, яка протягом року відвідує школи міста та області, за кожним членом інженерно – педагогічного  колективу закріплені школи, які вони відвідують з метою залучення майбутніх випускників до навчання. Протягом року в училищі проводиться рекламно – презентаційна робота у співпраці з провідними СМІ Одещини. Перераховані заходи дозволяють відмітити зростання показників абітурієнтів, які вступають до закладу.

                      

Протягом року в ДНЗ ОВПУ МТС проходили заходи,

 присвячені 200 річчю  з  Дня народження Т. Г. Шевченка 

 

за/п

                           Заходи

       Термін     

    виконання

    Виконавець

 

  1

Відвідати в українському центрі відкриті збори шанувальників українського слова,  присвячених 200 річчю від дня народження Т.Г. Шевченка.

 

 Протягом

 лютого

 

 Майстри в\ н

Актив учнівського самоврядування

 

  2

Цикл книжкових виставок «Вічний, як народ».

Протягом грудня

Бібліотекар

Актив учнівського самоврядування

 

   3

Виставка стінних газет присвячених творчості Т.Г. Шевченка в рамках заходів присвячених 200 річчю від дня народження письменника.

 

 26.01 -16.02.2014

 

Заст..дир. з НВР.

Малихіна А.Г.

Актив учнівського самоврядування

 

  4

Провести в кожні учбовій групі інформаційні години на тему

« Життєвий та творчий шлях

Т.Г. Шевченка»

Протягом лютого

 

 

Маркіна І.Ю.

Майстри в\ н

 

 

  5

Провести літературні збори на тему

 « Думи мої, думи мої » з метою активізації виховної роботи з учнівською молоддю, ознайомлення учнів з творчість Кобзаря, виявлення літературних здібностей та обдаровань серед учнів.

   

    28.02.2014

Заст..дир. з НВР.

Малихіна А.Г.

Гуцова Л.В.

Оніщенко Т.В.

Актив учнівського самоврядування

 

  6

Провести конкурс декламування віршів видатного українського письменника Т.Г.Шевченка.

 

 

Протягом року

 

 

Заст..дир. з НВР.

Малихіна А.Г.

Актив учнівського самоврядування

 

Протягом року в ДНЗ ОВПУ МТС проводились заходи,  присвячені

70 річниці Визволення Одеси від фашистських загарбників

 №

За/п

                           Заходи

       Термін     

    виконання

    Виконавець

  1

 28.03–01.04.2014 згідно плану виховної роботи провели виховні години на тему «Події квітня»

     квітень

Заст..дир. з НВР.

Малихіна А.Г.

Майстри в\н

  2

Організація тематичних, оглядових екскурсій:

 Відвідування військово-історичного музею Одещини;

Відвідування меморіалу 411 батарея.

протягом року

Заст..дир. з НВР.

Малихіна А.Г.

Майстри в\н

  3

Демонстрація документального циклу передач « Олтар Перемоги!».

протягом року

Заст..дир. з НВР.

Малихіна А.Г.

Маркіна І.Ю.

  4

Організувати запрошення та поздоровлення  ветеранів війни із залученням активу учнівського самоврядування.

    квітень

Заст..дир. з НВР.

Малихіна А.Г.

Актив учнівського самоврядування

  5

Провести згідно плану виховної роботи тематичні години на тему

«Слава героям!», «Міста героїчної слави», «Ми пам’ятаємо твій подвиг Одеса» з метою виховання чуття патріотизму та пропаганди маральних цінностей.

    протягом   

        року

Заст..дир. з НВР.

Малихіна А.Г.

Майстри в\н

 

 

  6

10.04.2014. провести урочисту лінійку із запрошенням ветеранів війни присвячену 70-тій річниці визволення Одеси

квітень

Заст..дир. з НВР.

Малихіна А.Г.

Майстри в\н

  7

Зустрічі з  ветеранами Великої Вітчизняної війни.

протягом року

Заст..дир. з НВР.

Малихіна А.Г.

Актив учнівського самоврядування

Полковник Радянської армії Годовенко В.О.

 8

Організація конкурсів та виставок:

·                       Конкурс патріотичної пісні   «Пісні воєнних років»;

·                       Виставка – конкурс стін газет « Ми пам’ятаємо твій подвиг Одеса».

квітень

Заст..дир. з НВР.

Малихіна А.Г.

Гуцова Л.В.

Майстри в\н

 

Проведено конкурс патріотичної пісні серед учнів всіх навчальних груп, присвячений 70-тій річниці визволення Одеси від фашистських загарбників і 69-тій річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні.

Учні всіх груп першого року ТУ, Другого та третього курсу ВПУ протягом березня, травня 2014 року відвідали військово-історичний музеї м. Одеси. 

— забезпечення керівником професійно-технічного навчального закладу моніторингу та прогнозування потреб ринку праці регіону у робітничих кадрах з метою відповідного формування контингенту учнів, слухачів професійно-технічного навчального закладу.

Робота з вивчення вимог ринку праці проводиться шляхом участі в співбесідах круїзних та крюінгових компаній  при наймі на роботу випускників училища, стажування майстрів виробничого навчання і викладачів у провідних  закладах ресторанного, готельного та туристичного бізнесу, а саме  «Мерлоу Навігейшен», «Воланс»,  «Крістал Маріна», «МСА»,  «Епсілон», «Скай Вівал Марін»,  «Лемар Марин»,  «Глобал Марін»,  «Ден Ком» і «Юженія тревел»  - 170 підприємств.

Училище співпрацює з крюінговими і круїзними компаніями, які здійснюють працевлаштування українських працівників на судна провідних судноплавних компаній світу, закладами туристичного і ресторанного бізнесу.

Випуск училища складає 433 випускника з робітничих професій, 81 випускник зі спеціальності 5.05170101 молодший спеціаліст технології харчування. Випускники училища працевлаштовані відповідно до укладених договорів з підприємствами – замовниками робітничих кадрів:  2013-2014 н.р. – 95%.

6. 2 Вжиті керівником заходи щодо зміцнення та модернізації ма­теріально-технічної бази навчального закладу

Матеріально-технічна база училища  дозволяє організовувати навчально-виховний процес відповідно навчальних планів і програм, з використанням сучасних інноваційних педагогічних і виробничих технологій.

Училище має цілодобовий доступ до мережі Інтернет, власну локальну мережу між кабінетами співробітників училища а також сайт в мережі Інтернет http://vpu26.odessa.ua/.

Училище має сім комплексів для роботи з мультимедійними програмами. Кількість комп’ютерів ( з офісною технікою) – 50 комп’ютерів, що складає  1 комп’ютер на 20 учнів.Використовуються електронні посібники, електронні підручники з предметів.

Здійснюється моніторинг новітнього інформаційного забезпечення -  випуск підручників, навчальних посібників, опорних конспектів лекцій закладами освіти України та зарубіжних країн, що дозволяє оновлювати навчально-методичне забезпечення навчального процесу, педагогічні працівники працюють в бібліотеках глобальної мережі, професійних сайтах технології харчування, готельного і туристичного бізнесу.

Протягом 2013-2014н.р проведено капітальний ремонт 9-го поверху гуртожитку училища, капітальний ремонт теплотраси та елеваторного вузлу учбового корпусу.

Придбано обладнання для кухні-лабораторії: столовий посуд, кухонний посуд, ножі, дошки, сковорідки для млинців, електросковороди, оновлено матеріальну базу Віденського кафе - столова білизна, скло, столові прибори.

Доповнено фонди бібліотеки, кабінетів підручниками, навчально-наочними посібниками, лекціями викладачів на електронних носіях. Доповнено базу ДСТУ з предметів професійно-теоретичної підготовки, демонстраційні стенди і плакати .

 

Методична комісія кухарських та обслуговуючих професій – акумульовано за навчальний рік

ФІП викладача

Електронні

посібники

Презентації викладача

Презентації учнів

Навчальні відеофільми

Добруха М.М.

8

5

14

7

Городечна Л.Г.

7

10

20

2

Тер-Григорян Л.Л.

7

3

17

7

Болдескул О.В.

 

5

7

3

Болдескул .В.Д.

 

1

3

2

Наливайко Л.С.

4

3

6

5

Гашевська О.К.

2

2

4

15

Петренко В.І.

6

2

30

15

Демченко Г.К.

4

1

6

15

Андрєєва О.В.

5

5

20

10

Андрієнко А.М.

2

1

10

 

Садовська О.Д.

4

2

10

10

Довженко О.А.

4

15

30

10

Марущак Л.І.

3

4

10

5

 

Зведена таблиця про наявність електронних засобів навчання станом на 01.07.2014р.

Методична комісія економічних та гуманітарних дисциплін

ФІП викладача

Електронні

посібники

Презентації викладача

Презентації учнів

Навчальні відеофільми

Ващенко Т.О.

2

45

120

170

КоваленкоТ. П.

7

11

21

11

Малихіна АГ.

14

25

160

8

Аляб’єва Л.Г.

10

8

40

25

Методична комісія іноземних мов

ФІП викладача

Електронні

посібники

Презентації викладача

Презентації учнів

Навчальні відеофільми

Кантур О.В.

20

13

41

21

Гончар Л.В.

20

9

28

30

Гроза Л.М.

31

21

24

32

Дуде Т.М.

20

6

11

7

Москвіна Л.П.

20

4

11

14

Нейчєва О.О.

20

10

25

15

6. 3  Залучення додаткових джерел фінансування навчального за­кладу та їх раціональне використання за 2013 та І півріччя 2014 року

Джерела фінансування

Сума

З них витрачено

На придбання обладнання, машин, механізмів, матеріалів, інструментів

Проведення ремонту приміщень, комунікацій

Надходження спеціальних коштів,

всього:

2013р. – 1118,47 тис. грн.

І квартал 2014р. – 384,51 тис. грн.

 

 

155,71 тис. грн.

 

У тому числі:

     -  від навчально-виробничої діяльності, виробничої практики учнів

2013р. – 895,07 тис.грн.

І квартал  2014р. – 373,61 тис. грн.

 

 

155,71 тис. грн.

Капітальний ремонт

9-го поверху гуртожитку на суму 406,55 тис.грн.

Капітальний ремонт теплотраси від теплової камери учбового корпусу

59,39 тис. грн..

 

надання освітніх послуг

2013р. – 223,40 тис. грн.

І квартал  2014р – 10,90 тис. грн.

 

Поточний ремонт системи опалення та каналізації учбового корпусу

16,665 тис. грн.

    - здачі в оренду приміщень

---

---

 

            6. 4  Вжиті заходи щодо забезпечення навчального закладу ква­ліфікованими педагогічними кадрами та доцільність їх розстановки

Протягом навчального року педагогічним працівникам училища була підтверджена кваліфікаційна категорія  «Спеціаліст другої категорії» Алєксєєву А.В. (вихователь ІІ категорії),  встановлен категорія «Спеціаліст другої категорії» викладачу Грішину О.В.

В Університеті менеджменту освіти Академії педагогічних наук України м. Київ за програмою керівників: директор Бурдейний В.А. , методистів Андрєєва О.В.

Проходження курсів підвищення кваліфікації  педагогічними  працівниками ДНЗ ОВПУ МТС у Донецькому Інституті післядипломної освіти педагогічних працівників Університету менеджменту освіти Академії педагогічних наук України за програмою викладачів: Ващенко Т.О., Степурко Г.П., Гашевська О.К., Городечна Л.Г, Алябєва Л.Г..

Гроза Л. М. та Довженко О.А.(Одеський інститут ПКПП), за програмою майстрів виробничого навчання Михайленко Г.В, Тульба Л.П., Криворучко П.П., Ляпіна Т.І., Оніщенко Т.В., за програмою старших майстрів Марущак Л.І.  

Грішин О.В. – викладач предмету «Основи правових знань» пройшов курси підвищення кваліфікації ТОВ «ТЕКА» ЛІГА ЗАКОН.

Стажування і в Одеській національній академії харчових технологій на факультеті оздоровчого харчування 15 ПП: Малихіна А.Г., Алєксєєв А.В., Алябєва Л.Г., Довженко О.А., Коваленко Т.П., Городечна Л.Г., Гашевська О.К., Садовська О.Д., Степурко Г.П., Петренко В.І., Добруха М.М., Послєднік Н.М., Марущак Л.І., Андрєєва О.В.                                                    

Стажування майстрів виробничого навчання на виробничих об’єктах: Сомова В.В., Криворучко П.П., Михайлова Т.В., Непомнящая Н.М., Оніщенко Т.В., Лещук А.А., Андрєєва В.О., Марущак Л.І., Ляпіна Т.І., Тульба Л.П., Левченко ҐВ.П., Гордієнко І.С., Орлик І.О., Комарова Л.І., Данілова М.В.

6. 5 Соціальний захист, збереження та зміцнення здоров'я учнів та педагогічних працівників:

— забезпечення організації харчування та медичного обслугову­вання учнів і педагогічних працівників

В училищі працює їдальня на 290 посадкових місць. Їдальня, буфет і кают-компанія забезпечують учнів і педагогічних працівників гарячим харчуванням протягом робочого дня, є можливість замовити напівфабрикати та готові кулінарні вироби.  В училищі працює медпункт, стоматологічний кабінет, забезпечені необхідним обладнанням, інвентарем, медикаментами. З профільним медичним закладом на водному транспорті укладено договір про медичне обстеження учнів, абітурієнтів, працівників училища, що дає можливість звернутися та отримати професійну медичну  консультацію.

Учні, які потребують проживання в гуртожитку, проживають  у кімнатах по 3 учні, де створені належні побутові умови. Учні мають можливість користуватися холодильниками, персональними комп’ютерами, іншою технікою,  гарячою водою.

Пріоритетною є  увага до соціального захисту учнів. Діти-сироти та діти, які залишились без опіки батьків, забезпечуються харчуванням, для них закуповується одяг, взуття та товари особистої гігієни; надається грошова допомога. В літній період вони направляються на виробничу практику на бази відпочинку, де удосконалюють професійний рівень та відпочивають, отримують повністю заробітну плату.

Адміністрація  училища проводить комплекс заходів, спрямованих на захист майнових та житлових прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування – 37 учнів. Діти, які не мають опікунів-фізичних осіб, знаходяться у навчальному закладі на повному державному утриманні, отримують стипендію відповідно до чинного законодавства. Щорічно директором  училища видаються накази «Про поселення у гуртожиток» та «Про організацію харчування учнів», відповідно до яких діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування  безкоштовно мешкають у гуртожитку та   харчуються  у столовій училища. Питання організації харчування дітей-сиріт, та дітей позбавлених батьківського піклування розглядаються на засіданнях при директорі та на засіданнях педагогічної ради.

Працівникам училища протягом навчального року надається матеріальна допомога за рахунок профспілкових коштів Федерації профспілок моряків. Надаються пільгові путівки для   лікування в оздоровчих санаторно-курортних закладах, протягом року лікування і оздоровлення  отримало 10 працівників училища. До новорічних свят дітям працівників безкоштовно надаються подарунки, квитки на новорічні вистави. До Дня морського і річкового флоту Федерація морських профспілок організовує безкоштовні морські прогулянки для працівників на катамарані «Хаджибей».

  

— дотримання вимог охорони дитинства, техніки безпеки, са­нітарно-гігієнічних та протипожежних норм

В училищі сформовані та укомплектовані згідно вимог Закону «Про цивільну оборону» ланки: ланка пожежогасіння, ланка санітарна, ланка посту РХС (радіохімічного спостереження), ланка  охорони громадського порядку.  

Сформована евакуаційна комісія, комісія з надзвичайних ситуацій, засідання яких проводяться згідно графіку. Розроблено план дій училища у надзвичайних ситуаціях, план перспективного розвитку системи цивільного   захист училища.

Проводяться навчання з питань цивільної оборони з працівниками у обсязі 30 годин на рік та з штатним персоналом  невоєнізованих  формувань у обсязі 15 годин на рік.

Штаб цивільного захисту училища постійно контактує з комісією з надзвичайних ситуацій та техногенно-екологічної безпеки Приморського району м. Одеси.

Проведено День цивільної оборони на випадок надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру. Розроблено план евакуації в училищі та гуртожитку у разі виникнення надзвичайних ситуацій.  Раз на півріччя проводяться навчальні тривоги.

Порушення техніки безпеки, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм  відсутні.

—                надання соціальної підтримки та допомоги дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, дітям з малозабезпече­них сімей

            Дітям-сиротам та дітям з малозабезпечених та багатодітних сімей надається матеріальна допомога.  В літній період 2014 року діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, направлені на виробничу практику на бази відпочинку на морському узбережжі Одещини, де одночасно оздоровлюються: дитячий оздоровчий заклад «Знамя», «Юний зв’язківець», «Нептун», «Буревісник». 

—                моральне та матеріальне стимулювання учнів і педагогічних працівників, організація їх відпочинку та оздоровлення

            Учні за участь і досягнення в громадських заходах, спорті,  художній самодіяльності, навчанні нагороджуються почесними грамотами та грошовою винагородою.  

            Працівникам щорічно видається матеріальна допомога на оздоровлення, щоквартально за підсумками роботи виплачується грошова винагорода. Працівники училища отримують Почесні грамоти, подяки за підсумками роботи. Учні, які активно приймають участь у всіх училищних заходах, мають високий рівень успішності, приймають участь в обласних спортивних, професійних змаганнях, в художній самодіяльності також отримують медалі за почесні звання, грамоти, грошове винагородження.      

—                дотримання правопорядку неповнолітніми та вжиті профілак­тичні заходи щодо попередження правопорушень з їх боку

Протягом року правопорушень, зареєстрованих в органах міліції немає, порушення дисципліни в училищі, гуртожитку розглядаються на засіданнях Ради профілактики училища.

—  стан дитячого травматизму

Випадків травматизму немає.

Залучення педагогічної та батьківської громадськості навчаль­ного закладу до управління його діяльністю; співпраця з громадськими організаціями

            Протягом 2013-2014 навчального року в роботі педагогічної ради, ради профілактики активно приймали участь члени Батьківського комітету училища. Члени батьківського комітету учбових груп присутні на уроках викладачів, майстрів за власним бажанням.

Загально-училищні батьківські збори проведені у листопаді 2013, групові – двічі на рік, на зборах обговорюються питання  рівня навчальних досягнень учнів, поведінки, виробничої практики та якості професійно-практичної підготовки.

            Протягом навчального року запрошуються для роботи з учнями представники правоохоронних органів, органів юстиції, наркологічного диспансеру, ветерани Великої Вітчизняної Війни, учасники бойових дій, ветерани праці.  

            6. 6  Дисциплінарна практика та аналіз звернень громадян з пи­тань діяльності навчального закладу. Реагування керівника на заува­ження та пропозиції, викладені батьківським комітетом, радою та піклувальною радою, батьками, представниками інших органів гро­мадського самоврядування

Звернень громадян з пи­тань діяльності навчального закладу немає. Особисті звернення батьків, учнів  розглядаються, проводяться зустрічі, бесіди. Питання при зверненні вирішуються.

Контроль за організацією  та виконанням  вище перелічених питань здійснюється директором училища.